VOLAT: 604 266 266 pracujeme levně kvalitně rychle

otevřete si ceník

25.09.2013 22:44

 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

            
  CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA
 
platný od 19.8.2013
Popis
  výkonu
      cena 
Otevření
  :
zabouchlé dveře od      400,00 Kč
zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802      500,00 Kč
šperhákem      400,00 Kč
planžetou      450,00 Kč
rozlomení + výměna      400,00 Kč      160,00 Kč
dozickýzám.vrtáním + výměna      500,00 Kč      180,00 Kč
auta -  až      500,00 Kč      800,00 Kč
R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
odvrtání vložky + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
cestovní zavazadla s kodem      400,00 Kč
Opravy
  - výměny
oprava po vloupání      500,00 Kč      800,00 Kč
opava zámku s montáží      600,00 Kč
výměna zámku      400,00 Kč
výměna zámku se zadlabáním      500,00 Kč
výměna vložky      360,00 Kč
                       s bezpč.štítem      420,00 Kč
                       závora      420,00 Kč
                       přídavný zámek      420,00 Kč
zlomený klíč       400,00 Kč
                      bezpečnostní   štít      480,00 Kč
                      auto      420,00 Kč
Montáže
bezpeč.kování 802,807      480,00 Kč
                      R-1,R-4,OS-1      480,00 Kč
                      R-3      480,00 Kč
příd.zámek 1572,1575,OS-2      480,00 Kč
kolíčky proti vysazení      400,00 Kč
závora      840,00 Kč
příplatek při mont.do kov.dveří      280,00 Kč
Ostatní
výjezd bez práce      360,00 Kč
režie na výjezd      100,00 Kč
příplatek noční50%
příplatek sobotní50%
příplatek sváteční100%
ostatní práce na hodinu      360,00 Kč
čekací doba 1/2 hod      180,00 Kč
sleva důchodci a ivalidé        50,00 Kč
Cena je po dohodě se zákazníkem.                                            
  Nejsme plátci DPH.
V PRAZE dne
  18.08.2013                                                          
  František Jobánek
jednatel 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

            
  CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA
 
platný od 19.8.2013
Popis
  výkonu
      cena 
Otevření
  :
zabouchlé dveře od      400,00 Kč
zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802      500,00 Kč
šperhákem      400,00 Kč
planžetou      450,00 Kč
rozlomení + výměna      400,00 Kč      160,00 Kč
dozickýzám.vrtáním + výměna      500,00 Kč      180,00 Kč
auta -  až      500,00 Kč      800,00 Kč
R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
odvrtání vložky + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
cestovní zavazadla s kodem      400,00 Kč
Opravy
  - výměny
oprava po vloupání      500,00 Kč      800,00 Kč
opava zámku s montáží      600,00 Kč
výměna zámku      400,00 Kč
výměna zámku se zadlabáním      500,00 Kč
výměna vložky      360,00 Kč
                       s bezpč.štítem      420,00 Kč
                       závora      420,00 Kč
                       přídavný zámek      420,00 Kč
zlomený klíč       400,00 Kč
                      bezpečnostní   štít      480,00 Kč
                      auto      420,00 Kč
Montáže
bezpeč.kování 802,807      480,00 Kč
                      R-1,R-4,OS-1      480,00 Kč
                      R-3      480,00 Kč
příd.zámek 1572,1575,OS-2      480,00 Kč
kolíčky proti vysazení      400,00 Kč
závora      840,00 Kč
příplatek při mont.do kov.dveří      280,00 Kč
Ostatní
výjezd bez práce      360,00 Kč
režie na výjezd      100,00 Kč
příplatek noční50%
příplatek sobotní50%
příplatek sváteční100%
ostatní práce na hodinu      360,00 Kč
čekací doba 1/2 hod      180,00 Kč
sleva důchodci a ivalidé        50,00 Kč
Cena je po dohodě se zákazníkem.                                            
  Nejsme plátci DPH.
V PRAZE dne
  18.08.2013                                                          
  František Jobánek
jednatel


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

            
  CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA
 
platný od 19.8.2013
Popis
  výkonu
      cena 
Otevření
  :
zabouchlé dveře od      400,00 Kč
zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802      500,00 Kč
šperhákem      400,00 Kč
planžetou      450,00 Kč
rozlomení + výměna      400,00 Kč      160,00 Kč
dozickýzám.vrtáním + výměna      500,00 Kč      180,00 Kč
auta -  až      500,00 Kč      800,00 Kč
R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
odvrtání vložky + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
cestovní zavazadla s kodem      400,00 Kč
Opravy
  - výměny
oprava po vloupání      500,00 Kč      800,00 Kč
opava zámku s montáží      600,00 Kč
výměna zámku      400,00 Kč
výměna zámku se zadlabáním      500,00 Kč
výměna vložky      360,00 Kč
                       s bezpč.štítem      420,00 Kč
                       závora      420,00 Kč
                       přídavný zámek      420,00 Kč
zlomený klíč       400,00 Kč
                      bezpečnostní   štít      480,00 Kč
                      auto      420,00 Kč
Montáže
bezpeč.kování 802,807      480,00 Kč
                      R-1,R-4,OS-1      480,00 Kč
                      R-3      480,00 Kč
příd.zámek 1572,1575,OS-2      480,00 Kč
kolíčky proti vysazení      400,00 Kč
závora      840,00 Kč
příplatek při mont.do kov.dveří      280,00 Kč
Ostatní
výjezd bez práce      360,00 Kč
režie na výjezd      100,00 Kč
příplatek noční50%
příplatek sobotní50%
příplatek sváteční100%
ostatní práce na hodinu      360,00 Kč
čekací doba 1/2 hod      180,00 Kč
sleva důchodci a ivalidé        50,00 Kč
Cena je po dohodě se zákazníkem.                                            
  Nejsme plátci DPH.
V PRAZE dne
  18.08.2013                                                          
  František Jobánek
jednatel 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

            
  CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA
 
platný od 19.8.2013
Popis
  výkonu
      cena 
Otevření
  :
zabouchlé dveře od      400,00 Kč
zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802      500,00 Kč
šperhákem      400,00 Kč
planžetou      450,00 Kč
rozlomení + výměna      400,00 Kč      160,00 Kč
dozickýzám.vrtáním + výměna      500,00 Kč      180,00 Kč
auta -  až      500,00 Kč      800,00 Kč
R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
odvrtání vložky + výměna      500,00 Kč      160,00 Kč
cestovní zavazadla s kodem      400,00 Kč
Opravy
  - výměny
oprava po vloupání      500,00 Kč      800,00 Kč
opava zámku s montáží      600,00 Kč
výměna zámku      400,00 Kč
výměna zámku se zadlabáním      500,00 Kč
výměna vložky      360,00 Kč
                       s bezpč.štítem      420,00 Kč
                       závora      420,00 Kč
                       přídavný zámek      420,00 Kč
zlomený klíč       400,00 Kč
                      bezpečnostní   štít      480,00 Kč
                      auto      420,00 Kč
Montáže
bezpeč.kování 802,807      480,00 Kč
                      R-1,R-4,OS-1      480,00 Kč
                      R-3      480,00 Kč
příd.zámek 1572,1575,OS-2      480,00 Kč
kolíčky proti vysazení      400,00 Kč
závora      840,00 Kč
příplatek při mont.do kov.dveří      280,00 Kč
Ostatní
výjezd bez práce      360,00 Kč
režie na výjezd      100,00 Kč
příplatek noční50%
příplatek sobotní50%
příplatek sváteční100%
ostatní práce na hodinu      360,00 Kč
čekací doba 1/2 hod      180,00 Kč
sleva důchodci a ivalidé        50,00 Kč
Cena je po dohodě se zákazníkem.                                            
  Nejsme plátci DPH.
V PRAZE dne
  18.08.2013                                                          
  František Jobánek
jednatel

Kontakt

Zámečnická pohotovost PRAHA BON express s.r.o.

zamecniciaaa@volny.cz

Tupolevova 515 PRAHA 18 Letńany 199 00

604 266 266

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode